VLADIMIR MAJAKOVSKIJ

1893. - 1930.

Biografija

Rusija

1915-1946

umjetnički utjecaji

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ utjecao je na:

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

MICHAIL GROBMAN

Rusija

1946-1968

Na VLADIMIR MAJAKOVSKIJ utjecali su: