MIŠKO ŠUVAKOVIĆ

1954., Beograd

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1968-1989

Miško Šuvaković istaknuti je srpski teoretičar umjetnosti, kritičar i umjetnik. Njegov rad obuhvaća širok spektar aktivnosti u polju teorije umjetnosti, filozofije, kritičke teorije, kao i praktičnog angažmana u umjetnosti.

Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a doktorirao je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu 1993. g.

Šuvaković je jedan od ključnih aktera razvoja i promicanja konceptualne umjetnosti na području bivše Jugoslavije. Kao član umjetničke skupine Grupa 143 koja je djelovala od kraja 70-ih do sredine 80-ih godina 20. stoljeća, sudjelovao je u stvaranju i izvedbi brojnih umjetničkih projekata unutar konceptualne umjetnosti i istraživanja teksta i jezika.

Grupa 143, utemeljena 14. ožujka 1975. godine u Beogradu, čini posljednju grupaciju u bivšoj Jugoslaviji koja se strogo držala konceptualnih umjetničkih pravaca. Naziv grupe proizašao je iz datuma njenog osnutka. Inicijalni cilj Grupe 143 bio je stvoriti zajedničku osnovu za mlade umjetnike, povjesničare umjetnosti i odabrane aktivne sudionike programa SKC-a, kako bi se razvijale njihove umjetničke i teorijske sposobnosti. Tokom pet godina postojanja u Grupi 143 radili su: Biljana Tomić, Miško Šuvaković, Neša Paripović, Jovan Čekić, Paja Stanković, Maja Savić, Mirko Diliberović, Vladimir Nikolić, Dejan Dizdar, Nada Seferović, Bojana Burić, Stipe Dumić, Momčilo Rajin, Ivan Marošević, Slobodan Šajin.

Kasnije je bio dijelom Zajednice za istraživanje prostora (1982.–1989.), suradnik platforme Teorija koja Hoda (od 2000.) i  platforme/tima Provisional Salta Ensemble (2008.–).

Njegovu akademsku i profesionalnu karijeru obilježio je rad na više sveučilišta u Srbiji i inozemstvu, gdje je predavao predmete vezane za teoriju umjetnosti i estetiku. Između ostalog, predavao je primijenjeno estetiku na Fakultetu muzičke umetnosti od 1996. do 2015. i transdisciplinarnu humanistiku na Fakultetu za medije i komunikacije od 2015. do 2024. g. Bio je predavač na Fakultetu za humanistiku u Kopru u Sloveniji, na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, na IHS-u u Ljubljani, na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i drugdje.

Autor je brojnih knjiga, članaka i studija o umjetnosti, koje obuhvaćaju teme kao što su teorija umjetnosti, estetika, kulturalni studiji, kao i specifične studije o pojedinim umjetnicima i pokretima. Radovi su mu prevedeni na više jezika i predstavljaju značajan doprinos međunarodnoj teorijskoj produkciji u području umjetnosti.

Osim teorijskog rada, Miško Šuvaković je aktivno sudjelovao u organizaciji umjetničkih događaja, izložbi i konferencija. Njegov doprinos teoriji umjetnosti i praktičnom umjetničkom radu ostaje trajno značajan za razumijevanje suvremene umjetničke prakse i njezina teorijskog konteksta.

umjetnički utjecaji

MIŠKO ŠUVAKOVIĆ utjecao je na:

NEŠA PARIPOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989

Na MIŠKO ŠUVAKOVIĆ utjecali su:

OHO

Ex Jugoslavija

1968-1989

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavija

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavija

1968-1989

JOSEPH KOSUTH

SAD

1946-1968