JOSEPH KOSUTH

RADOVI

Biografija

SAD

1946-1968

Joseph Kosuth ključna je osoba na području konceptualne umjetnosti i instalacije. Godine 1965. Kosuth je predstavio revolucionarno konceptualno djelo Jedna i tri stolice. Djelo je sadržavalo stvarnu stolicu (objekt), njenu fotografiju i tekstualnu komponentu koja daje definiciju riječi „stolica”. Ovako stvoren umjetnički rad predstavlja ključni trenutak u zapadnoj povijesti umjetnosti, mijenjajući dosadašnju paradigmu i uvodeći novu koja prednost konceptu ili ideji umjetničkog djela nad njegovom fizičkom manifestacijom.

Kosuthovo formalno obrazovanje započelo je na Muzejskoj školi dizajna u Toledu, gdje je studirao od 1955. do 1962. Zatim se od 1963. do 1964. upisao na Cleveland Institute of Art. Presudni trenutak u njegovoj umjetničkoj putanji dogodio se 1965. kada se preselio u New York kako bi pohađao Školu vizualnih umjetnosti. Tamo se udaljio od tradicionalne slikarske prakse i prihvatio konceptualnu umjetnost. Godine 1967. predstavio je svoja konceptualna djela u Muzeju normalne umjetnosti (Museum of Normal Art), prostoru čiji je suosnivač. Svoju prvu samostalnu izložbu održao je 1969. u galeriji Leo Castelli u New Yorku. Istodobno, preuzima ulogu američkog urednika časopisa Art and Language.

Od 1971. do 1972., Kosuth se bavio znanstvenim aktivnostima, uključujući studij filozofske antropologije pod vodstvom Stanleyja Diamonda i studij filozofije, na Fakultetu za diplomske studije Nove škole za društvena istraživanja (New School for Social Research) u New Yorku. Pod utjecajem filozofskog diskursa, posebice djela Ludwiga Wittgensteina, njegova je umjetnost, od kasnih 1960-ih do sredine 1970-ih, doživjela značajnu transformaciju i potpuno se usmjerila istraživanju kako doživljavamo, shvaćamo i reagiramo na jezik.

umjetnički utjecaji

JOSEPH KOSUTH utjecao je na:

MIŠKO ŠUVAKOVIĆ

Ex Jugoslavija

1968-1989