JOSEPH KOSUTH

1945. - 1945.

Biografija

SAD

1946-1968

umjetnički utjecaji

JOSEPH KOSUTH utjecao je na:

Na JOSEPH KOSUTH utjecali su: