MILAN GRYGAR

1946. - 1946.

Biografija

Ex Čehoslovačka

1946-1968

umjetnički utjecaji

MILAN GRYGAR utjecao je na:

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

Na MILAN GRYGAR utjecali su:

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989