See You after the Revolution! 100 years of Bauhaus

Galerija Arsenal, Białystok, Poljska, 2019.

kustosica: Sylwia Narewska

Izloženi umjetnici:

Ivana Tomljenović-Meller, Aristide Antonas, Goshka Macuga, Karina Bisch, Post-Noviki, Salvatore Lacagnina, Wendelien van Oldenburgh, Zuza Golińska, te kustosi: Adam Przywara, Ewa Tatar, Karolina Matysiak koji rade na arhivskim materijalima: Alma Siedhoff-Buscher, Friedl Dicker-Brandeis, Giuseppe Pinot-Gallizia, Katarzyna Kobro, Hannes Meyer, Lucia Moholy, Oskar Schlemmer, Władysław Strzemiński, Međunarodni pokret za imaginarni Bauhaus, između ostalih, kao i oni iz Arhiva građevinarstva Stiftung Bauhaus Dessau i Židovski Muzej u Pragu.

Bauhaus je najznačajnija avangardna umjetnička škola 20. stoljeća. Osnovao ju je arhitekt Walter Gropius u Weimaru 1919. godine. Bauhaus je revolucionarizirao metode umjetničkog obrazovanja stvarajući „novi savez između umjetnosti i tehnologije.“ Pritisnut konzervativnim političarima, škola se preselila iz Weimara u Dessau 1925. godine. što je urodilo plodom i funkcioniralo je sve do 1931. godine, kada je njegovu modernističku zgradu preuzela nacistička stranka koja je dolazila vlast, što je dovelo do zatvaranja škole 1933. Tijekom druge polovice 20. stoljeća, osoblje i učenici Bauhausa ostvarili su njegove ideale , radeći i u Njemačkoj i u emigraciji – u Sovjetskom Savezu, SAD-u, Tokiju ili Čileu. Izložba predlaže da se demontira monolitna vizija Bauhausa pod pretpostavkom da je škola urodila homogenim stilom ili receptom za “modernističku estetiku”. Izgrađena je na dijalogu između pozvanih umjetnika, arhitekata, dizajnera i kustosa s povijesnim radovima i dokumentima, kao i naknadnim uspomenama na školu (izložena u Poljskoj prvi put). To je eksperiment u zajedničkom i kritičkom čitanju modernističke tradicije u kontekstu suvremene kreativne, obrazovne i društvene prakse.

📷: Maciej Zaniewski

PRESS

Szum magazyne: Bauhaus inny niż zwykle. „Do zobaczenia po rewolucji” w Galerii Arsenał w Białymstoku
Contemporary Lynx: Białystok: “See You Arter the Revolution!” – exhibition
onet.pl: “Wystawa na 100-lecie Bauhausu” w białostockiej Galerii Arsenał. “Opowieść o genezie świata, w jakim żyjemy teraz”

Otvorenje izložbe

Katalog izložbe

Koncept vodiča kroz izložbu i tekstovi: Adam Przywara, Ewa Tatar, Karolina Matysiak
Grafički koncept i prijelom: Post-Noviki
Urednica: Ewa Tatar