Projekcije: Antun Motika in dediščina eksperimenta

Galerija Škuc, Ljubljana, Slovenija, 2018.

Kustosice: Branka Benčić, Sabina Salamon

Izloženi umjetnici:

Antun Motika; Ana Hušman & Ivan Marušič Klif, Davor Sanvincenti, Aleksandar Srnec

Izložba Projekcije temelji se na izboru radova hrvatskog stvaratelja Antuna Motike (Pula, 1902. – Zagreb, 1992.) i nastoji kontekstualizirati njegove eksperimente koje je stvarao od početka 1940-ih do sredine 1980-ih godina 20. stoljeća. Izložba u kontekstu avangarde i neoavangarde okuplja različite eksperimente i radikalne prakse Antuna Motike, od fotografskih kolaža do eksperimenata sa svjetlom i projekcijama, koji se mogu podijeliti u dvije osnovne skupine: transparente i kinetičke instalacije, koju je zamislio u obliku dnevnika rada.

Predstavljanje Motikine eksperimentalne prakse u Galeriji Škuc u Ljubljani nadovezuje se na istoimenu izložbu koja je 2017. prikazana u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci kao pokušaj zakašnjele umjetnikove reevaluacije. Danas, usmjerimo li svoj interes izvan ustaljenih umjetničkih kanona, u ovim radovima možemo prepoznati više inovativnosti u tretmanu likovnog jezika. Kako bi osvijetlila povijesne i sadašnje odnose i perspektive, izložba je zamišljena kao skupna i uključuje radove koji mogu kontekstualizirati nasljeđe eksperimentiranja unutar Motikove umjetničke produkcije. Tako odabrani umjetnici različitih generacija i s različitih povijesnih pozicija, njegovi suvremenici i stvaratelji mlađe generacije, iz hrvatskog i međunarodnog konteksta, stupaju u dijalog s Motikovim radom i povezuju ga s eksperimentiranjem u polju pokretnih slika (Stan Brakhage, Zlatko Hajdler, Aleksandar Srnec) te svjetlosnim eksperimentima u kontekstu suvremene medijske umjetnosti (Ana Hušman i Ivan Marušič Klif, Davor Sanvincenti).

📷: © Dejan Habicht

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC