Párhuzamos avantgárd. Pécsi Műhely 1968-1980

Muzej suvremene umjetnosti Ludwig, Budimpešta, Mađarska, 2017.

kustosi: Attila Doboviczki, József Készman, Petra Csizek

Izložba predstavlja umjetničke aktivnosti i stvlja pažnju na značaj neoavangardne grupe umjetnika koja je postojala na periferiji mađarske umjetničke scene. Danas postoji tek nekoliko publikacija o povijesti uve umjetničke grupe. Članovi grupe “Pečuška radionica” (Pécsi Műhely) radili su na obnavljanju lokalnih konstruktivističkih i avangardnih tradicija, kao i na stvaranju novog likovnog jezika i uspostavljanju nove likovne kulture. U svojim su se zajedničkim projektima oslanjali na umjetničko nasljeđe Bauhausa. Osim prikaza njihovih najznačajnijih radova, kustosi stavljaju i osobitu pažnju na prezentiranje arhivskog materijala, kataloga izložbi, korespondencije, misli, a predstavlja i suradnje između članova grupe.

📷: © Balázs Glódi / Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum Adattára

Katalog izložbe

autori: Attila T. Doboviczki, József Készman, Julia Fabényi, Reuben Fowkes, Maja Fowkes, Katalin Keserü, Flóra Mészáros, Gábor Pfisztner, Bálint Szombathy
uredniciAttila T. Doboviczki, József Készman
izdavačLudwig Museum – Muzej suvremene umjetnosti