GYULA KONKOLY

1941., Budimpešta

Biografija

Mađarska

1968-1989