ISTVAN NADLER

1938., Višegrad

RADOVI

Biografija

Mađarska

1946-1968

István Nádler (1938., Višegrad) mađarski je slikar, grafičar i kipar.

Studirao je na mađarskoj Akademiji likovnih umjetnosti. U to je vrijeme bio član grupe Zugloi Kör (do 1968.). Njegova su djela tada bila nadahnuta Kandinskyjem, Kleeom i Maljevičem, a slijedila su tradiciju francuske lirske apstrakcije. Nakon diplome 1964. godine, otišao je na studijsko putovanje po Europi, koje mu je ponudila Zaklada Károly.

Sudionik je izložbi Iparterv i član skupine Budapesti műhely (koja uključuje umjetnike: János Fajó, Ilona Keserü, Sándor Molnár i Imre Bak) – nekih od najznačajnijih fenomena u mađarskoj novoavangardnoj umjetnosti.

Njegova djela slijede mađarsku konstruktivističku tradiciju i naginju geometrizaciji. Bojom se koristi tako da njome ispunjava velika područja i kontrastira ih. Sedamdesetih godina njegova su djela usporediva s minimalizmom, a koristi nijanse sive i ravne linije. Osamdesetih godina prošlog stoljeća na njegov su stil više utjecali kaligrafski motivi i lagani nanosi boje kistom. Nádlerov radni proces nadahnut je glazbom, posebice skladbama Stevea Reicha, Lászlóa Vidovszkog, Pétera Eötvösea i Lászla Sáryja. Krajem 1980-ih vratio se više korištenju boja i prihvatio postmodernizam.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

ISTVAN NADLER utjecao je na:

Na ISTVAN NADLER utjecali su: