VLADIMIR GUDAC

Vladimir Gudac rođen je 1951. godine u Opatiji. Bio je voditelj Galerije Studentskog centra od 1980. do 1990. godine, a s Dubravkom Budićem osnovao je aktivističku grupu Tok (1972–1973). Bavi se interdisciplinarnim istraživanjima medija koristeći se fotografijom, videom, instalacijom i performansom te piše likovne kritike. Živi i radi u Opatiji u Hrvatskoj.

Vladimir Gudac rođen je 1951. godine u Opatiji. Bio je voditelj Galerije Studentskog centra od 1980. do 1990. godine, a s Dubravkom Budićem osnovao je aktivističku grupu Tok (1972–1973). Bavi se interdisciplinarnim istraživanjima medija koristeći se fotografijom, videom, instalacijom i performansom te piše likovne kritike. Živi i radi u Opatiji u Hrvatskoj.