LIA DREI

1922. – 2005., Rim

Biografija

Italija

1946-1968

Lia Drei bila je talijanska umjetnica i dio pokreta arte programmata. Djelovala je i unutar grupa Gruppo 63 i Sperimentale p.

Završila je klasični studij na Liceo Tasso u Rimu. Diplomirala je književnost na Sveučilištu u Rimu i Sveučilištu Columbia u New Yorku, gdje je živjela i predavala pet godina. U Rimu je pohađala Akademiju Međunarodnog umjetničkog udruženja, gdje je 1958. upoznala i iste godine se udala za slikara Francesca Guerrierija.

Nakon intenzivnog neformalnog slikarstva krajem 1962. posvećuje se geštaltističkim i strukturalističkim istraživanjima te je među osnivačima Grupe 63 (Di Luciano, Drei, Guerrieri, Pizzo) 1963. g. Po skorom kraju grupe Gruppo 63 osnovala je duo Sperimentale p. (p = puro, hrv. čisto) s Francescom Guerrierijem. U časopisu Marcatrè 1964. objavili su svoj prvi nacrt deklaracije o poetici Sperimentale p. i prošili u časopisu Quaderno kasnije u godini.

 S avangardnim pjesnikom Adrianom Spatolom od 1969. stvara knjige umjetnika, kao što su Iperipotenusa (1969.), Love’s fragments (1980. ), Kaleidoscopio (1988.) i The Painted Diamond (1991.), koje zajedno čine Quadrilogia del Triangolo Rettangolo (Kvadrilogiju pravokutnog trokuta). Od 1982. do 1986. sudjelovala je na izložbama Metapittura.

U 1970-ima uz slikarstvo radije je i hepeninge, ambijente, konkretnu i vizualnu poeziju, mail-art i knjige umjetnika.

umjetnički utjecaji

LIA DREI utjecao je na:

FRANCESCO GUERRIERI

Italija

1946-1968

GIOVANNI PIZZO

Italija

1946-1968

LUCIA DI LUCIANO

Italija

1946-1968

Na LIA DREI utjecali su:

LUCIA DI LUCIANO

Italija

1946-1968

GIOVANNI PIZZO

Italija

1946-1968

FRANCESCO GUERRIERI

Italija

1946-1968