FRANCESCO GUERRIERI

1931., Borgia – 2015., Soverato

Biografija

Italija

1946-1968

Francesco Guerrieri bio je talijanski slikar poznat po svom angažmanu u pokretu Arte programmata tijekom 1960-ih.

Godine 1939. seli se u Rim i od svoje petnaeste godine intenzivno se posvećuje poeziji, književnosti, a kasnije i crtanju i slikanju. Pohađao je Akademiju Međunarodnog umjetničkog udruženja u Rimu 1956. te Academie de France à Rome od 1958. do 1960. Oženio se umjetnicom Liom Drei.

Između 1962. i 1963. godine preuzeo je važnu ulogu u području Gestalta i strukturalističkog istraživanja osnivanjem Gruppo 63 s Luciom Di Luciano, Liom Drei i Giovannijem Pizzom. Nakon raspada Gruppo 63 osnovao je s Liom Drei duo Sperimentale p. u rujnu 1963. i potom izlagao na mnogim osobnim izložbama te domaćim i međunarodnim izložbama (u Rimu, Firenci, Torinu, Genovi, Beogradu, Veneciji, Bergamu itd.).

Godine 1967. dobio je nagradu Arte Oggi, a 1968. nagradu Masaccio. Od 1968. do 1978. Guerrieri prati svoje slikarstvo (ciklus koji će se zvati Il Quadro Luce sa slikama isključivo u bijeloj i žutoj boji poput velikog Ivanjskog kvadriptiha) stvaranjem hepeninga (Način stvaranja umjetnosti zajedno s umjetnikom, 1970., s Liom Drei) i velika djela u prostoru (instalacije) kao što su Immarginazione (u Rimu, Spazio Alternativo 1977., Palazzo delle Esposizioni 1978. i u Bologni, Il Cortile, također 1978.) nakon čega slijedi Interno d’ Artista a Roma, Spazio Alternativo , u prosincu 1979. g.

Od 1982. Guerrieri, koji se 1976. pridružio samoupravnoj skupini Spazio Alternativo, aktivnoj do 1986., sudjelovao je na svim izložbama Metapittura te u izradi prvog i drugog Manifesta istoimene skupine.

umjetnički utjecaji

FRANCESCO GUERRIERI utjecao je na:

LIA DREI

Italija

1946-1968

GIOVANNI PIZZO

Italija

1946-1968

LUCIA DI LUCIANO

Italija

1946-1968

Na FRANCESCO GUERRIERI utjecali su:

LUCIA DI LUCIANO

Italija

1946-1968

GIOVANNI PIZZO

Italija

1946-1968