KAREL MILER

RADOVI

Biografija

Ex Čehoslovačka

1968-1989

Karel Miler je konceptualni umjetnik, a bavio se performansom i vizualnom poezijom. Njegov rad usko je vezan uz Petra Štemberu i Jana Mlčocha.

Studirao je povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Pragu od 1961. do 1966. godine. Tijekom ranih 1970-ih bio je usredotočen na istraživanje jezika kroz vizualnu poeziju. To proučavanje dovelo ga je do njegovih fotografskih performansa u kojima je svoje tijelo postavljao u jasno definirane situacije i snimao niz fotografija koristeći tronožac, bilježeći vlastitu tjelesnost u prostoru. Taj postupak dokumentiranja jednoznačnih događaja vidljiv je i u djelima Crtanje (1973.) i Otkrivanje rijeke (1975.). Bio je sljedbenik zen budizma, a 1972. godine upoznao je Petra Štembera i Jana Mlčoha. Zajedno su radili na fotografskim performansima, ali su 1980-ih prestali baviti se umjetnošću kako bi se posvetili drugim interesima i zanimanjima.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

Na KAREL MILER utjecali su:

JAN MLČOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

PETR ŠTEMBERA

Ex Čehoslovačka

1968-1989