KAREL MALICH

1924. - 1924.

Biografija

Ex Čehoslovačka

1946-1968

umjetnički utjecaji

KAREL MALICH utjecao je na:

Na KAREL MALICH utjecali su: