Predstavljanje zbornika konferencije ICDHS 12: Lesson to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practice

mrežna platforma Zoom, 2020.

Urednici: Feđa Vukić, Iva Kostešić

Autori:

Matko Meštrović, Jonathan Woodham, Renata Perim Lopes, Jade Piaia, Priscila Lena Farias, Cassia Mota, Patricia Peralta, Carla Fernanda Fontana, Niki Sioki, Barbara Predan, Deniz Hasirci, Zeynep Tuna Ultav, Melis Örnekoğlu Selçuk, Felipe Kaizer, Lucas Do M. N. Cunha, Hsiao Yun Chu, Anders V. Munch, Vibeke Riisberg, Lene Kiærbye Pedersen, Pedro Álvarez Caselli, Antonio Battle Lathrop, Diana Duque, Aura Cruz, Erika Cortés, Trond Klevgaard, Rebecca Houze, Sara Satoh, Paulo Eduardo Moretto, Tom Spalding, Paula Valadares , Zhenzhen Qin, Sandy Ng, John H. Martin, Nanthana Boonla-or, Teerapoj Teeropas, Emanuela Lessing, Fiorella Bulegato, Noriko Yoshimura, Ana Sofía López Guerrero, Marcos da Costa Braga, Claudia Tranti, Carlos Bártolo, Veronica Devalle, Monica Farkas , Laura Cesio, Magdalena Sprechmann, Miray Hamarat, Koray Gelmez, Harriet Atkinson, Mads Folkmann, Rie Mori, Li Zhang, Bernardo A. Candela, Katherine Mollenhauer, Alfonso Ruiz, Deirdre Pretorius, Emrah Ozturan, Gulname Turan, Dogan Gurpinar, Tau Lenskjold , Igor Ramos, Izumi Kuroishi, Triin Jerlei, Artemis Yagou, Ju-Joan Wong, Žiga Testen, Sandra Antunes, Maria Helena Souto, Alice Viggiani, Mitha Budhyarto, Vikas Kailankaje, Francesco E. Guida, Giulia Ciliberto, Fabio Pereira, Mariana Almeida , Helena Barbosa, Tingyi S. Lin, Jou-Yin Sun, Marilena Christodoulou, Silvia Puig, Didiana Prata, Fabio Cozman, Gustavo Polleti, Yunus Doğan Telliel, Rob Krueger, Christof Breidenich, Keisuke Takayasu, Nicole Christ, Yuko Kikuchi, Olga Družinina

International Committee for Design History and Design Studies (ICDHS) međunarodna je organizacija znanstvenika i stručnjaka osnovana 1999. godine u Barceloni s ciljem unapređenja, diseminiranja i razmjene znanja u području povijesti i teorije dizajna. U tu svrhu ICDHS bienalno organizira tematsku međunarodnu konferenciju koja se do sada održala u desetak svjetskih gradova poput Istanbula (2002.), Guadalajare (2004.), Helsinkija (2006.), Osake (2008.), Aveira (2014.), čime je doprinijela globalnom napretku i vidljivosti struke u zemljama Latinske Amerike, Europe i Azije.

Dvanaesta ICDHS konferencija održana je od 16. do 19. listopada 2020. u online izdanju, u organizaciji Instituta za istraživanje avangarde te pod znanstvenom koordinacijom prof.dr.sc. Feđe Vukića. Na konferenciji je predstavljeno preko 60 radova koji su objavljeni u zborniku konferencije s nazivom „Lesson to Learn? Past Design Experiences and Contemporary Design Practice”

Knjiga koju su uredili Feđa Vukić i Iva Kostešić donosi preko 60 znanstvenih radova na preko 800 stranica koji pokrivaju široko područje povijesti dizajna i studija dizajna iz različitih perspektiva.

Pridružite nam se na Zoom događaju u četvrtak, 24. lipnja u 17.00 sati po zagrebačkom vremenu za prezentaciju Zbornika radova sa ICDHS 12 konferencije – Lekcije za naučiti? Dosadašnja dizajnerska iskustva i suvremene dizajnerske prakse.