Marijan Molnar

Vila Oršić, Varaždin, Hrvatska, 2004.

Izloženi umjetnici:

Marijan Molnar

Marijan Molnar (Reka kraj Koprivnice, 1951) postkonceptualni je umjetnik i jedan od aktera nove umjetničke prakse u Zagrebu. U stvaralaštvu prakticira umjetnički nomadizam koji s vremenom uključuje sve nove teh- nologije te kombinira slikarstvo, instalaciju, video, ambijente, javne akcije, fotograiju, site–speciične i on- line instalacije. Iako formalno nije bio član niti jedne od umjetničkih grupa s kraja sedamdesetih godina, bio je izrazito blizak i aktivan suradnik umjetnika okupljenih oko Galerije Podroom (1978 –1980) i Galerije PM. Za demokratizaciju umjetnosti ciklus je radova započet 1979. godine akcijom skupljanja potpisa pod istoimeni proglas na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu. Godine 1981. u Studentskom listu objavljena je istoimena fotograija, koja prikazuje umjetnika kako odjeven kao terorist stoji ispred natpisa “Za demokratizaciju umjetnosti”, nadopunjenog petokrakom, a Molnar je grait s istim tekstom izveo i u pothodniku. Iste godine, na izložbi u ŠKUC–u u Ljubljani izložena je instalacija s jednakim natpisom na crvenoj zastavi s bijelom petokrakom, a potom i veliki transparent na pročelju SKUC–a u Zagrebu, te grait i transparent u Beogradu. Prisvajajući jezik i metode tipične za ideološku manipulaciju poput skupljanja potpisa, agitacije ili anarhističkih obavijesti, u kombinaciji s državnim i parti- jskim simbolima, Molnar je izravno ukazao kako na povezanost umjetnosti i kulture sa širim društvenim kontek- stom, tako i na strategiju marginalizacije i ignoriranja nove umjetničke prakse koju su zbog kritičkog diskursa, a uz izliku da je riječ o devijantnom i destruktivnom ponašanju, provodile javne kulturne institucije.