THE ŠEMPAS FAMILY

1971., Šempas - 1977., Šempas

Biografija

Ex Jugoslavia

1968-1989

Porodica iz Šempasa formirana je 1971. godine nakon svjesne odluke o prestanku rada grupe OHO. Označila je prestanak rada OHO-a u svijetu umjetnosti i pokušaj zasnivanja zajednice koja bi živjela u skladu s prirodom i samom sobom, u formi zemljoradničke komune također kreativne na polju umjetnosti. Grupa je nazvana po selu Šempas u Vipavskoj dolini u Sloveniji u koju su se njeni članovi povukli. Predstavljali su jugoslavensku umjetnost na Venecijanskom bijenalu 1978, koji je bio posvećen odnosu između umjetnosti i prirode.

Porodicu su činili: Bojan Brecelj (1953.), Andrej Klančar (1953.), Marika Pogačnik (1947.), Ajra Pogačnik (1967.), Nike Pogačnik (1970.), Ana Pogačnik (1973.) i Marko Pogačnik (1944.).