VERBUMPROGRAM, MODUS OPERANDI

Dunavska 37, Novi Sad

24.12 . 2010 – 16.1.2011.

 

(Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni) Ratomir Kulić (Ruma, 1948) Završio Filozofski fakultet u Beogradu (Odsjek povijesti umjetnosti). Od 1964. do 1970. bavio se ispitivanjima u oblasti poezije i jezika. Od 1967. do 1974. ispituje procese mentalnog opažanja. Vladimir Mattioni (Ruma, 1943) Završio Arhitektonski fakultet u Beogradu. Od 1962. do 1967. bavi se ispitivanjem u oblasti scenskih rješenja i oblikovanja, a od 1967. do 1970. ispitivanjem u oblasti filmskog medija. Kao umjetnički par Verbumprogram djeluju od 1974. Polja umjetničkog djelovanja su prošireni mediji, grafika, skulptura, teorija vizualnih umjetnosti. Ratomir Kulić živi u Novom Sadu, a Vladimir Mattoni u Zagrebu.

Verbumprogram je svojevrsni fenomen – "više od pojedinca a manje od grupe", a čini ga umjetnički par Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni. Rad Verbumprograma je svrstavan u polje nove umjetničke prakse, konceptualne umjetnosti, dematerijalizacije umjetničkog djela, nove geometrije i drugo, iako ni njegovi segmenti ni rad u cjelini ne pripadaju tim umjetničkim pojavama. Kako autori navode, Verbumprogram je smješten ''prije povijesti i nakon umjetnosti'', i mada po određenosti ne pripada određenim umjetničkim pokretima, sa aspekta problematike i funkcionalnosti može se promatrati paralelno sa srodnim umjetničkim stvaralaštvom. U praktičnom smislu, projekt se bavi filozofsko umjetničkim istraživanjem na relacijama Umjetnik – Delo – Umjetnost, isključivo u okvirima vlastitih interesa – umjetničkih, teorijskih i filozofskih. Djelo Verbumprograma odgovara i funkcionira isključivo u okvirima postulata Verbum principa.

Osnovno sredstvo Verbumprograma je tekst, dok produkcija umjetničkog objekta predstavlja određenu materijalizaciju ideje sadržane u tekstu. Tekst je manifest, ali i medij. U slučaju slike, Ona nije slika, Ona je objekt, Ona je kontekst, Ona je manifestacija ideje. Vrlo je teško, ako ne i nemoguće promatrati Verbumprogram kroz medije, jer je izbor medija zasnovan na njegovoj materijalnosti i podobnosti za izvođenje rada, sam medij bez konteksta i sadržaja nije fukcionalan.

Izložba Modus operandi predstavlja tekuću produkciju Verbumprograma koja je zasnovana na već utvrđenim principima rada – Verbum principima: Verbum model, Verbum postav, Verbum situacija, Verbum metoda, Verbum produkcija i Verbum program. Ona je nova, odnosno tekuća praksa, u smislu vremena u kojem nastaje, ali ne i u metodološkom i teorijskom smislu. Izložbu čine novi radovi, kao i oni generirani iz ranijih projekata.

Radovi su strukturirani kao grupe koje nose oznake "opusa". Ovaj termin, posuđen iz muzikologije, pomaže da se promijeni percepcija djela izvedenih u serijama. Grupe djela su postavljene kao kodirane akumulacije a ne kao prikazi proceduralnog smisla. Prema izjavi autora, djela nisu "zaštićena" niti teorijom niti tekstovima, ništa ih više ne može zakriliti. Ona trpe potpunu izloženost – izlož (b) enost. Ne oslanjaju se ni na kakva sredstva tumačenja koja pomažu promatranju.

Izložba obuhvaća tri cjeline u tri muzejska prostora – pogled kroz «troja vrata», i predstavlja radove izvedene različitim medijima. Prva i druga vrata, ili prvi i drugi prostor obuhvaćaju projekte, koji se odnose na problem predmetnosti umjetničkog objekta, i iluzije, koje su način odsustva predmetnosti. Treća vrata ili treći prostor sadrži projekciju animacije Verbum Magnum, projekta koji je, prema izvornoj zamisli trebao biti izveden 1989. godine u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu kao pomična instalacija, što se nije desilo. Umjesto toga napravljena je animacija instalacije, onako kako je planirano da se ona izvede. Glazbu za animaciju je skladala Autopsija.

Luka Kulić

 

www.msuv.org
 

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad

Povezane vijesti