ŽIVKO GROZDANIĆ

Živko Grozdanić Gera (Vršac, 1957.) jedan je od ključnih srpskih umjetnika radikalne prakse. Završio je likovnu akademiju u Sarajevu 1983. godine. Uz nastavak samostalnog rada, 1991. pokreće i sudjeluje u izdavanju magazina Košava, časopisa za vizualnu umjetnost ArtKontext, programima Centra za vizualnu kulturu Konkordija (organizira velik broj izložbi s umjetnicima iz zemlje i svijeta), a […]

Živko Grozdanić Gera (Vršac, 1957.) jedan je od ključnih srpskih umjetnika radikalne prakse. Završio je likovnu akademiju u Sarajevu 1983. godine. Uz nastavak samostalnog rada, 1991. pokreće i sudjeluje u izdavanju magazina Košava, časopisa za vizualnu umjetnost ArtKontext, programima Centra za vizualnu kulturu Konkordija (organizira velik broj izložbi s umjetnicima iz zemlje i svijeta), a javnost ga posebno pamti kao direktora i osnivača Bijenala mladih u Vršcu (manifestacija se kontinuirano održavala od 1994. do 2005). Od 2005. do 2011. bio je ravnatelj Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Od 2012. vlasnik je i ravnatelj Geramuseuma u Velikom Središtu, kraj Vršca.

Njegov umjetnički rad je provokativan. Djeluje stvarajući alegorije. Sebe vidi, ne samo kao „stvaraoca“ u autonomnom svijetu umjetnosti, već kao antropologa ili konceptualnog umjetnika koji djeluje u konkretnoj povijesnoj i geografskoj kulturi s materijalnošću kulture kao specifične društvene prakse. Živi u Vršcu, Srbija.