ŽELJKO KIPKE

Željko Kipke (Čakovec, 1953.) je slikar, filmski režiser, pisac i likovni kritičar. Njegovo slikarstvo karakterizira analitičnost, eklekticizam, te teoretska i likovna zaokruženost unutar pojedinačnih ciklusa. Njegova praksa kretala se od primarnog slikarstva, preko upotrebe geometrijskih likova koji svoje reference pronalaze u značenjskom području, pa sve do figuracije. Od 1982. godine aktivan je na području teorijsko-kritičarskog […]

Željko Kipke (Čakovec, 1953.) je slikar, filmski režiser, pisac i likovni kritičar. Njegovo slikarstvo karakterizira analitičnost, eklekticizam, te teoretska i likovna zaokruženost unutar pojedinačnih ciklusa. Njegova praksa kretala se od primarnog slikarstva, preko upotrebe geometrijskih likova koji svoje reference pronalaze u značenjskom području, pa sve do figuracije. Od 1982. godine aktivan je na području teorijsko-kritičarskog rada – počinje objavljivati tekstove i kritike u novinama i časopisima. Živi u Zagrebu, Hrvatska.