2015

VERBUMPROGRAM

Verbumprogram (1974. – 2022.) bila je umjetnička grupa koju su činili Ratomir Kulić i Vladimir Mattioni. Za sebe tvrde da su „više od pojedinca, a manje od grupe“, smješteni su „prije povijesti i nakon umjetnosti“. Teško je kategorizirati rad Verbumprograma, ali stavlja ih se u kontekst nove umjetničke prakse, konceptualne umjetnosti, dematerijalizacije umjetničkog djela i nove geometrije.

Kao duo djeluju od 1974. godine. Polja kreativnog djelovanja su im prošireni mediji, grafika, kiparstvo i teorija vizualnih umjetnosti. Ratomir Kulić (1948., Ruma) diplomirao je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od 1960-ih bavi se poezijom i jezikom, a krajem 1960-ih ispituje procese mentalne percepcije. Vladimir Mattioni (1943., Ruma – 2022., Zagreb) diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Tijekom 1960-ih počeo se zanimati za scenska rješenja i dizajn, a krajem 1960-ih prelazi na medij filma.