SELMA SELMAN

Selma Selman rođena je 1991. u Bihaću- Trenutačno završava poslijediplomski studij i predaje na sveučilištu Syracuse u New Yorku. U svome radu istražuje teme ženskog (romskog) iskustva, pitanja kulture i moći unutar današnjeg sustava politike i društva. Stvara u medijima performansa, video-umjetnosti, slikarstva na upotrebljenim i odbačenim metalnim predmetima i istražuje virtualnu umjetnosti. Poznati su […]

Selma Selman rođena je 1991. u Bihaću- Trenutačno završava poslijediplomski studij i predaje na sveučilištu Syracuse u New Yorku. U svome radu istražuje teme ženskog (romskog) iskustva, pitanja kulture i moći unutar današnjeg sustava politike i društva. Stvara u medijima performansa, video-umjetnosti, slikarstva na upotrebljenim i odbačenim metalnim predmetima i istražuje virtualnu umjetnosti. Poznati su njezini performansi poput „Vi nemate pojma“ (2016.), „Kompozicija mlade“, ili ciklus slika poput „Nemoj biti kao ja“ i „Mercedes 310“ (2014.). Organizatorica je festivala „Open Screen“ u kojem na različitim lokacijama poziva publiku da zajedno, odbacujući stereotipe, gledaju izbor video-radova već renomiranih, ali i mladih umjetnika, ili čak i ne-umjetnika. Pokrenula je fondaciju za podršku školovanju romske djece pod nazivom “Marš u školu” u suradnji s fondacijom Bheart. Živi u New Yorku i Bihaću.