MIROSLAV PAVLOVIĆ

Miroslav Pavlović rođen je 1952. u Vršcu u Srbiji. Studirao je na Institutu za likovne umetnosti “Nikolae Grigoresku” u Bukureštu (Rumunjska) od 1974. do 1978., a 1980. je tamo doktorirao. Često postavljan u kontekst neokonstruktivizma, njegov rad rezultat je analiziranja medija slikarstva. Započeo je s analitičkim monokromantskim slikama, kojima ubrzo dodaje i treću dimenziju. Stvara […]

Miroslav Pavlović rođen je 1952. u Vršcu u Srbiji. Studirao je na Institutu za likovne umetnosti “Nikolae Grigoresku” u Bukureštu (Rumunjska) od 1974. do 1978., a 1980. je tamo doktorirao.

Često postavljan u kontekst neokonstruktivizma, njegov rad rezultat je analiziranja medija slikarstva. Započeo je s analitičkim monokromantskim slikama, kojima ubrzo dodaje i treću dimenziju. Stvara vizualne konkretne objekte – skulpture i instalacije, u kojima istražuje osnove elemente vizualnog jezika, eksperimentirajući s materijalima. Forma mu je važnija od naracije – na završene radove gleda kao na ponudu harmonije forme u prostoru. stvara ih u serijama, ponavljajući njihove gradivne elemente – čime otvara gledatelju prostor za promišljanje o samim radovima.

Okosnicu njegovih radova predstavljaju „Dimenzionalni radovi“ – nazvani tako od prvih izložbi 1980-ih. To su radovi stvoreni od drveta, metala, platna, boje i sličnih materijala, u kojima se Pavlović ne ograničava isključivo na sliku ili skulpturu kao medij, već njima dodaje obilježja slike-objekta ili prostornog rada. Tehnika nanošenja boje je kontrolirana i promišljena, stvorena nakon analize, a rad je dorađivan po potrebi, sve dok se ne dostigne cilj. U kasnijim radovima, poput slike „Evolucija slikarstva br. 1“ koja je postavljena 1999. u Vršcu, ponovno izlazi iz okvira slikarstva – konceptualno i fizički (rad je širine deset i visine tri metra).