MILAN ADAMČIAK

Milan Adamčiak rođen je 1946. g. u Ružomberoku u Slovačkoj. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Žilinu (čelo) i na Filozoskom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi, gdje je kasnije i predavao. Od 1972. do 1991. kao dio Instituta za istraživanje glazbe Slovačke akademije znanosti istraživao je glazbu 20. stoljeća i vezu glazbe i likovne umjetnosti. […]

Milan Adamčiak rođen je 1946. g. u Ružomberoku u Slovačkoj. Diplomirao je na Muzičkoj akademiji u Žilinu (čelo) i na Filozoskom fakultetu Sveučilišta Comenius u Bratislavi, gdje je kasnije i predavao. Od 1972. do 1991. kao dio Instituta za istraživanje glazbe Slovačke akademije znanosti istraživao je glazbu 20. stoljeća i vezu glazbe i likovne umjetnosti.

Njegova umjetnička praksa uključuje vizualnu poeziju, glazbenu grafiku, zvučne objekte, akcijsku umjetnost, performans i eksperimentalno skladanje. Bio je dio raznih umjetničkih grupa -1989. g. osnovao je Transmusic comp – ansambl nekonvencionalne glazbe. Godine 1990. s Júliusom Kollerom i Peterom Rónaijem osnovao je umjetničku grupu Nova ozbiljnost (New Seriousness) i pokrenuo FIT – Festival intermedijske kreativnosti (odražan u Bratislavi 1991. i 1992. g.). Od 2005. g. surađivao je s Michalom Murinom na društvenom projektu Altruism as Arttruism.