MATJAŽ HANŽEK

Matjaž Hanžek rođen je 1949. g. u Slovenj Gradecu u Sloveniji. Diplomirao je sociologiju na Sveučilištu u Ljubljani 1977. g. Bio je član grupe OHO. U tom periodu izdvajaju se njegovi radovi u kojima koristi kutije šibica, poput „LSD uživam“(1968.) ili jedne od „Edicija OHO“ (1968.). Bio je jedan od najaktivnijih stvaraoca konkretne poezije u […]

Matjaž Hanžek rođen je 1949. g. u Slovenj Gradecu u Sloveniji. Diplomirao je sociologiju na Sveučilištu u Ljubljani 1977. g. Bio je član grupe OHO. U tom periodu izdvajaju se njegovi radovi u kojima koristi kutije šibica, poput „LSD uživam“(1968.) ili jedne od „Edicija OHO“ (1968.). Bio je jedan od najaktivnijih stvaraoca konkretne poezije u slovenskoj književnosti. Između 1967. i 1977. objavio je pet zbirki pjesama. Sudjelovao je na publikacijama „Pericažeracirep“, „Katalog“ i „Katalog 2“. Bio je urednik časopisa „Tribuna“, po osnivanju Radio Študenta, bio je urednik za književnost i kulturu, a kasnije i urednik časopisa „Problemi“. Živi u Vodicama u Sloveniji.