2018

MARIJAN MOLNAR

Marijan Molnar (Reka kod Koprivnice, 1951.) postkonceptualni je umjetnik i jedan od aktera nove umjetničke prakse u Zagrebu. Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1976. godine u klasi profesora Šime Petrića. Nakon prebojavanja vlastitih slika crnom bojom poslije završetka Akademije, od 1977. do 1983. okupiraju ga filozofska značenja sustava elemenata: zemlje, vode, vatre i zraka, koje propituje akcijama „Zemlja i vatra“ i „Paljenje papira na snijegu“ iz 1977. godine. U stvaralaštvu prakticira umjetnički nomadizam. S vremenom uključuje i nove tehnologije te kombinira slikarstvo, instalaciju, video, ambijente, javne akcije, fotografiju, site-specific i  on-line instalacije.

Bio je član neformalnog umjetničkog kolektiva koji je sredinom 70-ih i početkom 80-ih djelovao u Galeriji Podroom (kasnije i u Galeriji PM), u Mesničkoj 12 u Zagrebu. Godine 1979. započinje ciklus javnih akcija „Za demokratizaciju umjetnosti“ – izvodi akciju skupljanja potpisa za demokratizaciju umjetnosti na tadašnjem Trgu Republike u Zagrebu. U radovima kontinuirano propituje teme odsutnosti, otvorenosti, zatvorenosti, indiferentnosti. Živi i radi u Zagrebu.