JELENA PANTELIĆ

Jelena Pantelić rođena je 1992. u Beogradu. Diplomirala je Skulpturu na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Trenutačno je na diplomskome studiju istoga fakulteta. Kroz svoj rad bavi se pitanjem privatnosti u svijetu suvremenih tehnologija, kao i načinom na koji korištenje društvenih mreža mijenja značenje pojma intime. Koristi različite medije kako bi stvorila angažirano vizualno okruženje.

Jelena Pantelić rođena je 1992. u Beogradu. Diplomirala je Skulpturu na Fakultetu likovnih umjetnosti u Beogradu. Trenutačno je na diplomskome studiju istoga fakulteta. Kroz svoj rad bavi se pitanjem privatnosti u svijetu suvremenih tehnologija, kao i načinom na koji korištenje društvenih mreža mijenja značenje pojma intime. Koristi različite medije kako bi stvorila angažirano vizualno okruženje.