ISIDORA PEJOVIĆ

Isidora Pejović rođena je 1991. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2015. godine, na smjeru Kamera. Trenutačno završava diplomski studij na istome fakultetu, na smjeru Novi mediji. U svom umjetničkom djelovanju bavi se odnosima čovjeka i društva, čovjeka sa samim sobom i umjetnika prema socijalnim normama. Istraživanje vrši kroz različite, […]

Isidora Pejović rođena je 1991. godine u Beogradu. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 2015. godine, na smjeru Kamera. Trenutačno završava diplomski studij na istome fakultetu, na smjeru Novi mediji. U svom umjetničkom djelovanju bavi se odnosima čovjeka i društva, čovjeka sa samim sobom i umjetnika prema socijalnim normama. Istraživanje vrši kroz različite, najčešće digitalne, medije poput fotografije, društvenih mreža i senzorskih instalacija, s trenutnim fokusom na video igre. U video igri „Stevica klošar“ (2018.), Isidora igraču zadaje misiju da beskućnika Stevicu što duže održi u životu. Ovim radom ona otvara određena socijalna pitanja, kao i intimno pitanje odnosa igrača prema ljudima koji su ispali iz sistema. Nalazi inspiraciju u svakodnevnom okruženju i fenomenima koji su integralni dio života u gradu.