GUIA RIGVAVA

Guia Rigvava rođen je 1956. g. u Tbilisiju u Gruziji. Diplomirao je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose i Surikov državnom umjetničkom institutu u Moskvi. Radio je kao sveučilišni profesor i umjetnički voditelj na nekoliko filmova. Njegov rad uključuje vizualnu umjetnost, instalacije, video instalacije i performanse. Živi i radi u Beču, Austrija.

Guia Rigvava rođen je 1956. g. u Tbilisiju u Gruziji. Diplomirao je na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose i Surikov državnom umjetničkom institutu u Moskvi. Radio je kao sveučilišni profesor i umjetnički voditelj na nekoliko filmova. Njegov rad uključuje vizualnu umjetnost, instalacije, video instalacije i performanse. Živi i radi u Beču, Austrija.