FRIEDER NAKE

Frieder Nake (1938., Stuttgart) je matematičar, informatičar i pionir računalne umjetnosti.Studirao je matematiku na Sveučilištu u Stuttgartu, gdje je stekao diplomu i doktorat (teorija vjerojatnosti). Svoja prva djela izradio je 1963., 1965. godine sudjelovao je na jednoj od prvih izložbi računalne umjetnosti u Galerie Wendelin Niedlich u Stuttgartu. Njegov rani rad bio je pod utjecajem […]

Frieder Nake (1938., Stuttgart) je matematičar, informatičar i pionir računalne umjetnosti.
Studirao je matematiku na Sveučilištu u Stuttgartu, gdje je stekao diplomu i doktorat (teorija vjerojatnosti). Svoja prva djela izradio je 1963., 1965. godine sudjelovao je na jednoj od prvih izložbi računalne umjetnosti u Galerie Wendelin Niedlich u Stuttgartu. Njegov rani rad bio je pod utjecajem koncepta informacijske estetike Maxa Bensea.

Nakeove glavne faze rada identificirane su skupinama programa pod nazivom compArt ER56 (1963. – 1965.), Walk-through-raster (1966.), Matrix multiplication (1967./1968.) i Generative aesthetics I (1968./1969.). Godine 1971., kada je objavio tekst pod naslovom Ne bi trebalo biti računalne umjetnosti u Biltenu Društva računalne umjetnosti, izjavio je da neće nastaviti proizvoditi računalnu umjetnost. Njegovi su razlozi uglavnom bili političkog podrijetla: nije vidio kako bi mogao aktivno pridonijeti računalnoj umjetnosti i istovremeno biti politički aktivist protiv kapitalizma.

Godine 1999, sa Susanne Grabowski i Matthiasom Kraußom, osnovao je projekt compArt: a space for computer art (kasnije compArt: Center of Excellence Digital Art), veliku online bazu podataka posvećenu ranoj digitalnoj umjetnosti. Od 1972. Nake je profesor interaktivne računalne grafike na Odsjeku za računarstvo u Bremenu. Predavao je i bio gostujući profesor u Europi, Sjevernoj Americi, Južnoj Americi i Aziji.