VIKTOR PIVOVAROV

-0001. - -0001.

Biografija

Rusija

1946-1968

umjetnički utjecaji

VIKTOR PIVOVAROV utjecao je na:

Na VIKTOR PIVOVAROV utjecali su: