TIBOR CSIKY

1932., Olaszliszka – 1989., Budimpešta

Biografija

Mađarska

1968-1989

Tibor Csiky bio je mađarski kipar i konceptualni umjetnik.

Na njegov rad utjecao je njegov interes za prirodne znanosti i studij fizike i matematike od 1950. do 1953., nakon čega je uslijedio nastavak studija na Fakultetu humanističkih znanosti do 1956. g. Kao samouki kipar, počeo je stvarati skulpture i reljefe ranih 1960-ih, u početku koristeći drvo. Nakon toga, od 1967. do 1971., proširio je svoj rad na crteže tušem i olovkom. Csiky se usredotočio u svojstva materijala i geometrijske mogućnosti svojstvene strukturi njegovih djela. Konceptualni radovi s tekstovima i fotografijama obilježili su njegov umjetnički rad od 1971. do 1974. godine, a od kasnih 1970-ih prelazi na lijevanje metala koristeći materijale poput bronce i aluminija. Sredinom 1980-ih, Csiky je započeo oslikavati i bojiti površine svojih skulptura i reljefa. U ovom se vremenu njegov rad može povezati s konstruktivizmom, strukturalizmom i minimalnom umjetnošću.

umjetnički utjecaji

TIBOR CSIKY utjecao je na:

Na TIBOR CSIKY utjecali su: