TERRY FOX

-0001. - -0001.

Biografija

SAD

1968-1989

umjetnički utjecaji

TERRY FOX utjecao je na:

Na TERRY FOX utjecali su: