RENATE BERTLMANN

RADOVI

Biografija

Austrija

1968-1989

Renate Bertlmann austrijska je umjetnica koja istražuje probleme vezane uz pri­kazivanje seksualnosti i erotike u društvenom kontekstu, često koristeći pornografske prizore i rekvizite.

Stvara u medijima crteža, kolaža, fotografije, skulpture i performansa te se u svojoj praksi aktivno suočava s društvenim stereotipima dodijeljenim muškim i ženskim ponašanji­ma i vezama. S Lindom Christanell, 1976. osnovala je BC-kolektiv, grupu kojoj je fokus bio eksperimentiranje sa Super-8 videom. Osporava način na koji društvene konvencije koče žene, koristeći se umjetničkim motom „Amo Ergo Sum” (volim, dakle, jesam).

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

RENATE BERTLMANN utjecao je na:

RIMMA GERLOVINA

Rusija

1968-1989

Na RENATE BERTLMANN utjecali su:

RIMMA GERLOVINA

Rusija

1968-1989