NATO FRASCÀ

1931. - 2006., Rim

RADOVI

Biografija

Italija

1946-1968

Nato Frascà bio je talijanski slikar, kipar, filmski redatelj, arhitekt, učitelj i jedan od osnivača Gruppo Uno (1961. – 1967.).

Frascà je prvo studirao arhitekturu u Rimu, od koje je odustao i potom upisao Sveučilište društvenih znanosti Pro Deo (danas LUISS). Istovremeno je pohađao tečaj scenskog dizajna u Eksperimentalnom centru za kinematografiju.

Kako unutar grupe tako i u svom radu, Frascà zagovara zajedništvo, potrebu kontinuirane provjere vlastitog rada i spremnost na dijeljenje rezultata. Po tom principu stvorene su njegove strukture koje su istraživale višestruku prirodu vizualnog iskustva, proučavjući dijagonale te tragajući za bojom/svjetlom u strukturama. Sebe je nazivao „multimedijalnim umjetničkim istraživačem”, a ističu se Modulari, Strukturalne varijante, Rebisi (res-bis, dva puta ista stvar), i Kubusi.

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

Na NATO FRASCÀ utjecali su:

PASQUALE NINÌ SANTORO

Italija

1946-1968