MIROSLAV KLIVAR

1932., Košice - 2014., Prag

RADOVI

Biografija

Ex Čehoslovačka

1968-1989

Miroslav Klivar bio je češki likovni kritičar, slikar, pjesnik, fotograf, autor eksperimentalnog filma i organizator kulturnih događanja.

Diplomirao je na Filozofskom fakultetu Karlova sveučilišta u Pragu. Njegov umjetnički opus je raznolik. Poeziju je počeo pisati tijekom 1960-ih, a bavio se i body art-om, s radovima kao protestima protiv okupacije Čehoslovačke. Računalnom umjetnošću bavi se od 1965., a krajem 1970-ih počinje stvarati eksperimentalne filmove.

Godine 1965. počeo je koristiti računalo za izradu svojih prvih crteža s ploterom, koji su debitirali iste godine na skupnoj izložbi Nová grafika u Pragu. Tri godine kasnije, 1968., nabavlja svoje osobno računalo kako bi stekao samostalnost u grafičkom dizajnu i samostalnom kreativnom radu. Od 1969. do 1990. aktivno se bavi fundamentalnim istraživanjem i dizajnom na Institutu za industrijski dizajn u Pragu. Tijekom 1968. organizirao je drugu međunarodnu izložbu računalne umjetnosti pod nazivom Computer and Art, održanu u Filmskom klubu u Pragu s istaknutim umjetnicima kao što su George Nees, Frieder Nake i Kerry Strand.

Projekti u kojima su izlagani radovi