KORUNK


László Dienes, Gábor Gaál

RADOVI

Biografija

Mađarska

1915-1946

Korunk je bio kulturno-književno-znanstveni mjesečnik na mađarskom jeziku. Osnovao ga je László Dienes u Cluj-Napoci u Rumunjskoj 1926. godine. Izdavanje časopisa podijeljeno je u tri faze – prva faza trajala je od 1926. do 1940., zatim druga od 1957. do 1989. i treća faza koja je započela 1990. godine.

Dienes je u Rumunjsku došao 1919. godine, kao politički emigrant, s Györgyjem Bölönijem. Zajedno pokreću dnevne novine Bukaresti Hírlap u siječnju 1921. Bio je član uredništva, književni kritičar i novinar, s polemičnim i educiranim tekstovima.

Prvi broj časopisa objavljen je u veljači 1926. kao “mjesečni ideološki glasnik”. Izdanje su podržali i drugi mađarski iseljenici, poput Lajosa Hatvanyja. László Dienes je uredio tri od petnaest svezaka prvog Korunka, a dva i pol sveska napravljena su u suradnji s Gáborom Gaálom, koji je postao glavni urednik 1929. godine.