KALMAN MESARIĆ

RADOVI

Biografija

Ex Jugoslavija

1915-1946

Kalman Mesarić bio je hrvatski književnik i redatelj. Smatra se jednim od najvećih eksperimentatora hrvatske književne avangarde.

Nakon završetka klasične gimnazije i rada kao novinar, Mesarić 1924. započinje rad u Hrvatskom narodnom kazalište u Zagrebu, gdje, od 1926. godine, samostalno režira predstave. Kasnije odlazi kao stipendist kazališta i dopisnik kulturnih rubrika zagrebačkih listova na kazališne studije u Berlin. 

Tijekom 1920-ih aktivan je kao pisac, kazališni i književni kritičar. Godine 1921. objavio je novelu Divlji ples, 1923. zbirku pjesama Tragigroteske, a 1925. dramu Kozmički žongleri. Njegov pučki igrokaz Joco Udmanić izveden je u zagrebačkom HNK 1931., a Gospodsko dete (1936.) smatra se jednom od najpopularnijih hrvatskih komedija između dva svjetska rata.

Do kraja II. svjetskog rata režirao je i prevodio u HNK-u, a poslije je bio ravnatelj drame i redatelj u nekoliko hrvatskih i bosanskih kazališta. Režirao je velik broj djela, u rasponu od klasike do suvremene drame. U 1950-ima i 1960-ima objavljivao je dramaturške i teatrološke studije u tuzlanskome časopisu Pozorište

umjetnički utjecaji