JOSEF ČAPEK

1887. - 1944.

Biografija

Ex Čehoslovačka

1915-1946

umjetnički utjecaji

JOSEF ČAPEK utjecao je na:

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

Na JOSEF ČAPEK utjecali su: