JIŘÍ PALLA

-0001. - -0001.

Biografija

Ex Čehoslovačka

1968-1989

umjetnički utjecaji

JIŘÍ PALLA utjecao je na:

Na JIŘÍ PALLA utjecali su: