JAROMÍR FUNKE

-0001. - -0001.

Biografija

Ex Čehoslovačka

1915-1946

umjetnički utjecaji

JAROMÍR FUNKE utjecao je na:

Na JAROMÍR FUNKE utjecali su: