HUGO DEMARTINI

RADOVI

Biografija

Ex Čehoslovačka

1946-1968

Hugo Demartini bio je jedan od značajnih čeških umjetnika enformela i neo-konstruktivizma. Kipar, također poznat po svom land artu i akcijskoj umjetnosti.

Od 1949. do 1954. pohađa Akademiju likovnih umjetnosti u Pragu. Pripadao je tzv. češkoj konstruktivističkoj školi, a ubrzo je postao i jedan od protagonista neo-konstruktivizma.

Pedesetih godina 20. stoljeća njegove radove karakteriziraju geometrijske kompozicije. Kasnih 1950-ih izrađuje skicirane sakralne reljefe i kolaže na papiru. Već se tada odmaknuo od tradicionalnih umjetničkih formi i počeo sudjelovati u širokoj struji apstrakcije. Tijekom 1960-ih stvarao je niske reljefe, dobivene utiskivanjem malih predmeta u glinu te njihovim lijevanjem u gips i bojanjem crvenom bojom.

Kasnije će stvoriti raster – u koji će umetnuti reljefne elemente, ponajviše kugle – sa svakom komponentom u svojim zasebnim dijelovima. Počeo je koristiti i krom, koristeći ga s jedne strane kao referencu na svijet tehnologije, a s druge kao referencu na zrcaljenje. Kromirane kugle često bi presijecao na pola i slagao u konveksne i konkavne polukugle, a znao je čak i prenositi sfere u velikom mjerilu na određene lokacije – npr. na napuštenu cestu ili na oranicu.

Njegove akcije u prirodi uključuju one poput Demonstrate v prostoru (1968). Igrao bi se sa slučajnosti – bacao bi male predmete (trake, pruge, ražnjiće, drvene štapiće, konfete, komadiće kartona, papirnate cijevi) u zrak, što bi mu omogućilo da ispita koliko je svaki u skladu sa zakonima prirode i gravitacije. Tijekom takvih radnji, koje bi trajale po nekoliko sekundi, nasumično bi mijenjao predmete i pratio njihove putanje.

Sredinom 1970-ih započeo je sa serijom Mimo vymezené místo, u kojoj su predmeti bačeni preko podloge od lesonita. Tada su njegovi radovi počeli naglašavati minimalističke tendencije (serija Modeli) – stvarao je svojevrsne bijele pozornice bez glumaca zatvorene u prozirne staklene posude, naglašavajući prazninu i dubinu prostora.