HORACIO ZABALA

1943., Buenos Aires

RADOVI

Biografija

Argentina

1946-1968

Horacio Zabala jedan je od najznačajnijih konceptualnih umjetnika u Argentini. Bio je član Grupo de los trece, kustos brojnih izložbi, a pisao je i teorijske i filozofske tekstove o umjetnosti – npr. Umjetnost je zatvor, 1972.

Diplomirao je arhitekturu na Sveučilištu u Buenos Airesu. Emigrirao je u Europu 1976. te živio u Rimu, Beču i u Ženevi, prije nego što se vratio u Buenos Aires.

U radu mu je dominantan motiv zemljovida Južne Amerike. Na karti koristi jednostavne intervencije – slika u jednobojnom bloku boje, upisujući i utiskujući je – kako bi prenio svoje ideje. Progovara o moći, cenzuri, političkim sukobima i nasilju te društvenoj situaciji u svom kraju.

Serija radova Počast… (1972.), s intervencijama na IBM karticama, odražava društveno-političku klimu njegove lokalne sredine.