EDWIN MIECZKOWSKI

1929., Pittsburg - 2017., Newport Beach

RADOVI

Biografija

SAD

1968-1989

Edwin Mieczkowski bio je jedan od vodećih umjetnika op-arta.

Studirao je na Institutu za umjetnost Cleveland i Sveučilištu Carnegie Mellon u Pittsburghu. Unutar grupe Anonima slijedio je rigorozan, samo-nametnuti program slikarskih vježbi kako bi istražili učinke boje, svjetline i oblika na vizualnu percepciju. Stvarao je optički složene slike i crteže koji otkrivaju fleksibilnost percepcije.

Grupu Anonima osnovali su u Clevelandu 1960. godine Ernst Benkert, Francis Hewitt i Ed Mie­czkowski. Bili su aktivni do 1971. Potaknuti odba­civanjem kulta individualnog ega i automatskog stila apstraktnih ekspresionista, umjetnici su radili na rasterskim, prostorno fluktuirajućim crtežima i slikama koji su bili precizna istraživa­nja znanstvenih fenomena i psihologije optičke percepcije. Protivili su se komercijalizmu bilo koje vrste, a njihovi radovi često bili popraćeni tekstovima: prijedlozima, projektima i manifestima koje su umjetnici smatrali ključnima za doživljaj i razu­mijevanje njihova rada. “Anonima označava ano­nimnost za svoje članove u odnosu na svijet. Anonimnost tu nije nužno vrlina sama po sebi, idealno stanje koje treba postići. To je osnova svake grupe koja više cijeni rezultate suradnje od individualnih razlika suradnika. Anonima kao svrhu unutar svijeta ima osujećivanje bilo kakvih pokušaja pogrešnog usmjeravanja, lažnog predstavljanja ili pogrešnog tumačenja njezinih aktivnosti.“

Projekti u kojima su izlagani radovi

umjetnički utjecaji

EDWIN MIECZKOWSKI utjecao je na:

Na EDWIN MIECZKOWSKI utjecali su:

RED

Ex Čehoslovačka

1915-1946

ZENIT

Ex Jugoslavia

1915-1946

OHO

Ex Jugoslavia

1968-1989

EXAT 51

Ex Jugoslavia

1946-1968

GUILLAUME APOLLINAIRE

Francuska

1915-1946

DIETER ROTH

Njemačka

1946-1968

ZDZISŁAW SOSNOWSKI

Poljska

1968-1989

MILAN GRYGAR

Ex Čehoslovačka

1946-1968

RUDOLF SIKORA

Ex Čehoslovačka

1968-1989

ATTALAI GÁBOR

Mađarska

1968-1989

VLADIMIR MAJAKOVSKIJ

Rusija

1915-1946

TIBOR DÉRY

Mađarska

1915-1946

MIROSLAV KLIVAR

Ex Čehoslovačka

1968-1989

BOŠKO TOKIN

Ex Jugoslavia

1915-1946

IVAN PICELJ

Ex Jugoslavia

1946-1968

FUTURISMO

Italija

1915-1946

drugi francuz

Francuska

1915-1946

ANDRAŽ ŠALAMUN

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANDRZEJ LACHOWICZ

Poljska

1968-1989

LÁSZLÓ HARIS

Mađarska

1968-1989

LEF

Rusija

1915-1946

DESIDER TÓTH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

ODEON

Ex Čehoslovačka

1915-1946

KURT SCHWITTERS

Njemačka

1915-1946

FARKAS MOLNÁR

Mađarska

1915-1946

AZIMUTH

Italija

1946-1968

TRAVELLER

Ex Jugoslavia

1915-1946

VOJIN BAKIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

IVAN VOLARIČ-FEO

Ex Jugoslavia

1968-1989

NATALIA LL

Poljska

1968-1989

FERENC FICZEK

Mađarska

1968-1989

DALIBOR CHATRNÝ

Ex Čehoslovačka

1968-1989

STAVBA

Ex Čehoslovačka

1915-1946

DER STURM

Njemačka

1915-1946

JOSIP VANIŠTA

Ex Jugoslavia

1946-1968

MIRKO RADOJIČIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

KAREL TEIGE

Ex Čehoslovačka

1915-1946

MUNKA

Mađarska

1915-1946

ZOLTÁN CSUKA

Ex Jugoslavia

1915-1946

KÁROLY KISMÁNYOKY

Mađarska

1968-1989

JAROSŁAW KOZŁOWSKI

Poljska

1946-1968

MILAN KNÍŽÁK

Ex Čehoslovačka

1946-1968

DER BLAU REITER

Njemačka

1915-1946

JINDŘICH ŠTYRSKÝ

Ex Čehoslovačka

1915-1946

AVGUST ČERNIGOJ

Ex Jugoslavia

1915-1946

IVAN KOŽARIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

BRACO DIMITRIJEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

LAJOS KASSÁK

Mađarska

1915-1946

BAUHAUS

Njemačka

1915-1946

SÁNDOR PINCZEHELYI

Mađarska

1968-1989

JIŘÍ VALOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

VÍTĚZSLAV NEZVAL

Ex Čehoslovačka

1915-1946

MARIJAN JEVŠOVAR

Ex Jugoslavia

1946-1968

LÁSZLÓ SZALMA

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANTUN BRANKO ŠIMIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

SZIJÁRTÓ KÁLMÁN

Mađarska

1968-1989

SÁNDOR BORTNYIK

Mađarska

1915-1946

OLYMP

Ex Čehoslovačka

1915-1946

MARKO RISTIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

IVO GATTIN

Ex Jugoslavia

1946-1968

DUBRAVKO BUDIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

MA

Mađarska

1915-1946

KÁROLY HALÁSZ

Mađarska

1968-1989

JOSEF ČAPEK

Ex Čehoslovačka

1915-1946

OSKAR DAVIČO

Ex Jugoslavia

1915-1946

ERA MILIVOJEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

MIHOVIL PANSINI

Ex Jugoslavia

1946-1968

OTAKAR MRKVIČKA

Ex Čehoslovačka

1915-1946

PÉCSI MÜHELY

Mađarska

1968-1989

LJUBIŠA JOCIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

JÓZSEF ÁCS

Ex Jugoslavia

1946-1968

VLADO MARTEK

Ex Jugoslavia

1968-1989

ATTILLA PÁLFALUSI

Mađarska

1968-1989

LADISLAV SUTNAR

Ex Čehoslovačka

1915-1946

ANDRIJA MAUROVIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

BRANKO VLAHOVIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

MARIJAN MOLNAR

Ex Jugoslavia

1968-1989

LJUBOMIR MICIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

MARKO POGAČNIK

Ex Jugoslavia

1968-1989

ALEKSANDAR SRNEC

Ex Jugoslavia

1946-1968

MARIJAN MIKAC

Ex Jugoslavia

1915-1946

VLADO KRISTL

Ex Jugoslavia

1946-1968

NAŠKO KRIŽNAR

Ex Jugoslavia

1968-1989

JOSIP SEISSEL (JO KLEK)

Ex Jugoslavia

1915-1946

KOLOMAN NOVAK

Ex Jugoslavia

1946-1968

PORODICA IZ ŠEMPASA

Ex Jugoslavia

1968-1989

ÚT

Ex Jugoslavia

1915-1946

SLOBODAN TIŠMA

Ex Jugoslavia

1968-1989

MATKO MEŠTROVIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

EDUARD STEPANČIČ

Ex Jugoslavia

1915-1946

JULIJE KNIFER

Ex Jugoslavia

1946-1968

GORAN TRBULJAK

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANTE VUKOV

Ex Jugoslavia

1968-1989

MILJENKO HORVAT

Ex Jugoslavia

1946-1968

JANKO POLIĆ KAMOV

Ex Jugoslavia

1915-1946

BOŽIDAR JELENIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

VLADIMIR GUDAC

Ex Jugoslavia

1968-1989

STANISLAV VINAVER

Ex Jugoslavia

1915-1946

GERA URKOM

Ex Jugoslavia

1968-1989

DUŠAN MATIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

VLADIMIR PETEK

Ex Jugoslavia

1946-1968

ŽELJKO HEGEDUŠIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

PÁL PETRIK

Ex Jugoslavia

1946-1968

MLADEN STILINOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

ANTUN MOTIKA

Ex Jugoslavia

1915-1946

SAVO SIMONČIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

ŽELJKO KIPKE

Ex Jugoslavia

1968-1989

BRANKO VE POLJANSKI

Ex Jugoslavia

1915-1946

VJENCESLAV RICHTER

Ex Jugoslavia

1946-1968

IZTOK GEISTER (I.G. PLAMEN)

Ex Jugoslavia

1968-1989

DRAGAN ALEKSIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

BOŽIDAR RAŠICA

Ex Jugoslavia

1946-1968

MATJAŽ HANŽEK

Ex Jugoslavia

1968-1989

GORGONA

Ex Jugoslavia

1946-1968

MIHO SCHÖN

Ex Jugoslavia

1915-1946

BOJAN BRECELJ

Ex Jugoslavia

1968-1989

MIHAILO S. PETROV

Ex Jugoslavia

1915-1946

DIMITRIJE BAŠIČEVIĆ MANGELOS

Ex Jugoslavia

1946-1968

PEĐA VRANEŠEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

ĐURO SEDER

Ex Jugoslavia

1946-1968

BOSCH+BOSCH

Ex Jugoslavia

1968-1989

SREČKO KOSOVEL

Ex Jugoslavia

1915-1946

BEOGRADSKI NADREALIZAM

Ex Jugoslavia

1915-1946

LÁSZLÓ KEREKES

Ex Jugoslavia

1968-1989

RADOSLAV PUTAR

Ex Jugoslavia

1946-1968

VANE BOR

Ex Jugoslavia

1915-1946

EUGEN FELLER

Ex Jugoslavia

1946-1968

RAŠA TODOSIJEVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

RASTKO PETROVIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

SANJA IVEKOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

GEFF

Ex Jugoslavia

1946-1968

IVANA TOMLJENOVIĆ - MELLER

Ex Jugoslavia

1915-1946

JURAJ DOBROVIĆ

Ex Jugoslavia

1946-1968

BORIS DEMUR

Ex Jugoslavia

1968-1989

ŽELIMIR ŽILNIK

Ex Jugoslavia

1946-1968

AUTOPSIA

Ex Jugoslavia

1968-1989

RADOVAN IVŠIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

IVAN GOLL

Ex Jugoslavia

1915-1946

MARJAN CIGLIČ

Ex Jugoslavia

1968-1989

DADA TANK

Ex Jugoslavia

1915-1946

VOJIN KOVAČ-CHUBBY

Ex Jugoslavia

1968-1989

CRVENI PERISTIL

Ex Jugoslavia

1968-1989

ČEDOMIL PLAVŠIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

VILKO GECAN

Ex Jugoslavia

1915-1946

JANEZ KOCIJANČIČ

Ex Jugoslavia

1968-1989

TANK

Ex Jugoslavia

1915-1946

SLAVKO MATKOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

SALMON MONNY DE BOULLY

Ex Jugoslavia

1915-1946

KATALIN LADIK

Ex Jugoslavia

1968-1989

ALEKSANDAR VUČO

Ex Jugoslavia

1915-1946

MARINA ABRAMOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

RADE DRAINAC

Ex Jugoslavia

1915-1946

BORIS BUĆAN

Ex Jugoslavia

1968-1989

FRANJO FUIS

Ex Jugoslavia

1915-1946

ŽELJKO JERMAN

Ex Jugoslavia

1968-1989

KUGLA GLUMIŠTE

Ex Jugoslavia

1968-1989

MILENKO MATANOVIC

Ex Jugoslavia

1968-1989

DRAGO DELLABERNARDINA

Ex Jugoslavia

1968-1989

TOMISLAV GOTOVAC

Ex Jugoslavia

1968-1989

SLAVKO BOGDANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

BÁLINT SZOMBATHY

Ex Jugoslavia

1968-1989

RADOMIR DAMNJANOVIĆ DAMNJAN

Ex Jugoslavia

1968-1989

NEŠA PARIPOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

GORKI ŽUVELA

Ex Jugoslavia

1968-1989

FEDOR VUČEMILOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

VERBUMPROGRAM

Ex Jugoslavia

1968-1989

DAVID NEZ

Ex Jugoslavia

1968-1989

FRANCI ZAGORIČNIK

Ex Jugoslavia

1968-1989

GRUPA KÔD

Ex Jugoslavia

1968-1989

BOGDANKA POZNANOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

ATTILA CSERNIK

Ex Jugoslavia

1968-1989

JOSIP STOŠIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

ZORAN POPOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

GRUPA ŠESTORICE AUTORA

Ex Jugoslavia

1968-1989

SVEN STILINOVIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

DRAGOMIR UGREN

Ex Jugoslavia

1968-1989

TOMAŽ ŠALAMUN

Ex Jugoslavia

1968-1989

NUŠA & SREČO DRAGAN

Ex Jugoslavia

1968-1989

VLADIMIR KOPICL

Ex Jugoslavia

1968-1989

GABRIELE D'ANNUNZIO

Italija

1915-1946

KAREL MILER

Ex Čehoslovačka

1968-1989

EUGEN BRIKCIUS

Ex Čehoslovačka

1946-1968

JERZY BEREŚ

Poljska

1946-1968

JOSEPH KOSUTH

SAD

1946-1968

GRUPA TOK

Ex Jugoslavia

1968-1989

ADRESA

Ex Jugoslavia

1968-1989

DADA

Njemačka

1915-1946

KORUNK

Mađarska

1915-1946

JAN STEKLIK

Ex Čehoslovačka

1968-1989

OUTI HEISKANEN

Finska

1968-1989

STANO FILKO

Ex Čehoslovačka

1946-1968

István Krekavics

Ex Jugoslavia

1968-1989

JIŘÍ PALLA

Ex Čehoslovačka

1968-1989

JAN MLČOCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

JÚLIUS KOLLER

Ex Čehoslovačka

1968-1989

MILAN ADAMČIAK

Ex Čehoslovačka

1968-1989

PETR ŠTEMBERA

Ex Čehoslovačka

1968-1989

DMITRI PRIGOV

Rusija

1968-1989

LEV NUSSBERG

Rusija

1946-1968

MICHAIL GROBMAN

Rusija

1946-1968

VIKTOR STEPANOV

Rusija

1946-1968

DVIZHENIE

Rusija

1946-1968

TAMÁS ST. AUBY

Mađarska

1968-1989

PERMAFO GALLERY

Poljska

1968-1989

TEOMAN MADRA

Turska

1968-1989

BULGARIAN AVANT-GARDE

Bugarska

1968-1989

UKRANIAN AVANT-GARDE

Ukrajina

1968-1989

ERIC ANDERSEN

Danska

1968-1989

JOHN CAGE

SAD

1946-1968

KEN FRIEDMAN

SAD

1946-1968

KLAUS GROH

Njemačka

1968-1989

GÉZA PERNECZKY

Mađarska

1968-1989

GYULA PAUER

Mađarska

1968-1989

ENDRE TÓT

Mađarska

1968-1989

ISTVAN NADLER

Mađarska

1946-1968

JURAJ MELIŠ

Ex Čehoslovačka

1968-1989

ROMANIAN AVANT-GARDE

Rumunjska

1968-1989

TIBOR CSIKY

Mađarska

1968-1989

DÓRA MAURER

Mađarska

1968-1989

IMRE BAK

Mađarska

1946-1968

TERESA TYSZKIEWICZ

Poljska

1968-1989

OTIS LAUBERT

Ex Čehoslovačka

1968-1989

MILAN DOBEŠ

Ex Čehoslovačka

1946-1968

OLEG KULIK

Rusija

1968-1989

VIKTOR PIVOVAROV

Rusija

1946-1968

LECH MROŽEK

Poljska

1968-1989

ANDRZEJ PARTUM

Poljska

1968-1989

JAN WOJNAR

Ex Čehoslovačka

1968-1989

J.H. KOCMAN

Ex Čehoslovačka

1968-1989

RUDOLF FILA

Ex Čehoslovačka

1968-1989

BĚLA KOLÁŘOVÁ

Ex Čehoslovačka

1946-1968

MIKLÓS ERDÉLY

Mađarska

1946-1968

GYÖRGY JOVÁNOVICS

Mađarska

1968-1989

GYULA KONKOLY

Mađarska

1968-1989

GYULA GULYÁS

Mađarska

1968-1989

GYÖRGY GALÁNTAI

Mađarska

1968-1989

JAROMÍR FUNKE

Ex Čehoslovačka

1915-1946

ARNULF RAINER

Austrija

1946-1968

SWISS DADA

Švicarska

1915-1946

FLUXUS

SAD

1946-1968

ANDRÉ BRETON

Francuska

1915-1946

TIBOR HAJAS

Mađarska

1968-1989

GÁBOR TÓTH

Mađarska

1968-1989

JIŘÍ KOLÁŘ

Ex Čehoslovačka

1946-1968

AT THE MOMENT

Ex Jugoslavia

1968-1989

GILLIAN WISE

Ujedinjeno Kraljevstvo

1968-1989

PAUL NEAGU

Rumunjska

1968-1989

FRANCO VERDI

Italija

1968-1989

PHILIP CORNER

SAD

1946-1968

BRUCE CONNER

SAD

1946-1968

STAN BRAKHAGE

SAD

1946-1968

WALTER NEUGEBAUER

Ex Jugoslavia

1915-1946

IVAN ČIŽMEK

Ex Jugoslavia

1946-1968

TERRY FOX

SAD

1968-1989

BOEGEL & HOLTAPPELS

Nizozemska

1968-1989

ERNST NEIZVESTNY

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV SCHERBAKOV

Rusija

1946-1968

YURI LAPOKOV

Rusija

1946-1968

VLADIMIR JANKILEVSKIJ

Rusija

1946-1968

ANATOLI KRIVCHIKOV

Rusija

1946-1968

GALINA BITT

Rusija

1946-1968

BORIS DIODOROV

Rusija

1946-1968

VIACHESLAV KOLEICHUK

Rusija

1946-1968

VLADIMÍR BOUDNÍK

Ex Čehoslovačka

1946-1968

VLADIMIR AKULININ

Rusija

1946-1968

1. OTVORENÝ ATELIÉR

Ex Čehoslovačka

1968-1989

JANA ŽELIBSKÁ

Ex Čehoslovačka

1968-1989

MARIÁN MUDROCH

Ex Čehoslovačka

1968-1989

ALEX MLYNÁRČIK

Ex Čehoslovačka

1968-1989

STIPO PRANYKO

Ex Jugoslavia

1946-1968

JOSEF BARTUŠKA

Ex Čehoslovačka

1915-1946

RENATE BERTLMANN

Austrija

1968-1989

RIMMA GERLOVINA

Rusija

1968-1989

VLADIMIR GALKIN

Rusija

1946-1968

JÓZEF ROBAKOWSKI

Poljska

1946-1968

KAREL ADAMUS

Ex Čehoslovačka

1968-1989

ENZO MARI

Italija

1946-1968

ALEXANDER RODCHENKO

Rusija

1915-1946

ANDRZEJ RÓŻYCKI

Poljska

1968-1989

VICTOR VASARELY

Mađarska

1946-1968

MILOŠ CRNJANSKI

Ex Jugoslavia

1915-1946

SERGIJE GLUMAC

Ex Jugoslavia

1915-1946

KALMAN MESARIĆ

Ex Jugoslavia

1915-1946

RDEČI PILOT

Ex Jugoslavia

1915-1946

BERNARDO BERNARDI

Ex Jugoslavia

1946-1968

ILIJA ŠOŠKIĆ

Ex Jugoslavia

1968-1989

HERMANN NITSCH

Austrija

1946-1968

VÁCLAV BOŠTÍK

Ex Čehoslovačka

1946-1968

HUGO DEMARTINI

Ex Čehoslovačka

1946-1968

BEN PATTERSON

SAD

1946-1968

ĽUBOMÍR ĎURČEK

Ex Čehoslovačka

1968-1989

LADISLAV NOVÁK

Ex Čehoslovačka

1946-1968

ZBIGNIEW WARPECHOWSKI

Poljska

1968-1989

PIERO DORAZIO

Italija

1946-1968

ENRICO CASTELLANI

Italija

1946-1968

PAWEŁ KWIEK

Poljska

1968-1989

KAREL MALICH

Ex Čehoslovačka

1946-1968

RUTH WOLF-REHFELDT

Njemačka

1946-1968

DEVĚTSIL

Ex Čehoslovačka

1915-1946

HORACIO ZABALA

Argentina

1946-1968

GILBERT & GEORGE

Ujedinjeno Kraljevstvo

1968-1989

LÁSZLÓ LAKNER

Mađarska

1968-1989

NAM JUNE PAIK

SAD

1946-1968

LUCIA DI LUCIANO

Italija

1946-1968

GIOVANNI PIZZO

Italija

1946-1968

FRANCO DI VITO

Italija

1946-1968

TIBOR GÁYOR

Mađarska

1968-1989

RYSZARD WASKO

Poljska

1968-1989

PIERO MANZONI

Italija

1946-1968

RICHARD HÜLSENBECK

Njemačka

1915-1946

JORRIT TORNQUIST

Italija

1946-1968

FRANCESCO GUERRIERI

Italija

1946-1968

NATO FRASCÀ

Italija

1946-1968

PASQUALE NINÌ SANTORO

Italija

1946-1968