Predstavljanje monografije "Gorgona"

Gradska galerija Striegl, Sisak, Hrvatska, 2019.

Knjigu su predstavili: Tihomir Jukić, Ivana Janković, Dorotea Fotivec
Voditelji Galerije Striegl: Alma Trauber

U sklopu programa Connect/Reflect, u Gradskoj galeriji Striegl, predstavit će se monografiju o jednoj od najznačajnijih poslijeratnih umjetničkih grupa, grupi Gorgona (Josip Vaništa, Julije Knifer, Ivan Kožarić, Marijan Jevšovar, Đuro Seder, Dimitrije Bašičević Mangelos, Radoslav Putar, Matko Meštrović i Miljenko Horvat).

Ovaj sveobuhvatni prikaz zajedničkog i samostalnog djelovanja članova grupe rezultat je višegodišnjeg istraživanja koje je prezentirano na 760 stranica i uz više od 1600 reprodukcija, i uz priložen dokumentarni film na DVD-u, monografija iznosi činjenice o kontekstu nastanka Gorgone, domaćem i međunarodnom okruženju, sagledava zajedničke aktivnosti grupe (antičasopis „Gorgona“, zajedničke projekte, izložbe u „Studiju G“) i posebno obrađuje rad svakog od članova grupe. Monografija istražuje i „postgorgonsko“ razdoblje i na kraju sadrži opsežnu kronologiju aktivnosti povezanih s članovima grupe Gorgona od 1950-ih do danas.
Osnovu knjige Gorgona čine tekstovi povjesničara umjetnosti prof. dr. sc Ješe Denegrija, uz dodatne tekstove povjesničarke umjetnosti Ivane Janković i umjetnika Željka Kipkea, uz preuzete povijesne i tekstove drugih stručnjaka.

Autor projekta i urednik monograije je Marinko Sudac. Objavljivanje knjige financijski su potpomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Atlantic grupa d.d. i Valamar Riviera d.d.

PRESS

Sisak.info: Predstavljanje monografije i dokumetarca o Gorgoni
Akademija Art: Predstavljanje monografije ”Gorgona”

Katalog izložbe

Edicija: ARTinova
Nakladnik: Agroinova d.o.o.
Za nakladnika: Marinko Sudac
Autor projekta: Marinko Sudac
Glavni urednik: Marinko Sudac
Pomoćni urednici: Tihomir Jukić, Dorotea Fotivec
Tekst: Ješa Denegri
Dodatni tekstovi: Ivana Janković, Željko Kipke
Kronologija: Dorotea Fotivec, Ivana Janković, Darko Šimičić
Struktura dijagrama: Tihomir Jukić
Suradnja: Institut za istraživanje avangarde, Zagreb
Lektura: Ivana Sor
Korektura: Mateja Fabijanić, Ivana Sor, Antonia Topić
Prijevodi: Mira Bucin, Dorotea Fotivec, Antonela Štefanić
Grafičko oblikovanje: Dorotea Fotivec
Savjetnica za oblikovanje: Negra Nigoević
Tisak: Printera, Sveta Nedelja

Objavljivanje knjige financijski su potpomogli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation, Atlantic grupa d.d. i Valamar Riviera d.d.