Od futurizma do Fontane

Galerija Apedemak, Zagreb, Hrvatska, 2002.

kustos: Darko Glavan

Futurizam je u slikarstvu nezaobilazan poput budućnosti na životnom putu. „Vrijeme i prostor su jučer umrli“, kažu futuristi, no tu poruku ne želimo primijeniti na njihovo djelo, jer inače se nikada ne bismo susreli s ovako vrijednom slikarskom kolekcijom. Upravo odmicanje futurizma u prošlost čini ga sve važnijim u našim očima.

Pred Vama su djela velikih talijanskih umjetnika poput Severinija, supotpisnika manifesta futurizma. U njemu je već prije Prvog svjetskog rata sa svojim istomišljenicima zastupao aktivizam i divio se tehničkim dostignućima 20. stoljeća. Vittorio Corona naslikao je tada motorkotač, a njegovi kolege zaključili su da je „ljepota brzina, a motorkotač je ljepši od krilate božice Nike sa Samotrake“. Divili su se brzini, dinamici, tehnologiji, za razliku od nas koji u umjetnosti želimo naći mir što ga pomalo gubimo u prirodi. Iskoristit ćemo ovu priliku da u miru uživamo u dinamici tako izazvanoj našim precima, pokušavajući zamisliti kakvoj će se kolekciji diviti naši potomci.