Lucia di Luciano & Giovanni Pizzo "Programirana umjetnost" | Kolekcija Marinko Sudac

Galerija "Josip Račić" Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Zagreb, Hrvatska, 2023.

autorska koncepcija: Ješa Denegri

IZLOŽENI UMJETNICI

Lucia di Luciano, Giovanni Pizzo

Nacionalni muzej moderne umjetnosti u suradnji s Kolekcijom Marinko Sudac, od 13. siječnja do 6. veljače 2022., u Galeriji “Josip Račić”predstavlja izložbu Lucia di Luciano & Giovanni Pizzo “Programirana umjetnost”. U autorskoj koncepciji povjesničara umjetnosti i likovnog kritičara Ješe Denegrija izložba će predstaviti devet slika talijanskih umjetnika Lucije di Luciano i Giovannija Pizza iz Kolekcije Marinko Sudac, izvedenih u razdoblju od 1964. do 1967. godine. Umjetnički par zajednički djeluje od početka 60 – ih godina prošloga stoljeća, a 1965. sudjelovali su na izložbi Nova tendencija 3, u Galeriji suvremene umjetnosti u Zagrebu. Lucia di Luciano tada je pokazala svoju Operativnu strukturu N – 15 , iz 1965., a Giovanni Pizzo Sign – gestalt No 11 rad nastao 1964. “Upravo se pojmovi kao što su “objektivnost “, “naučnost”, “tehnička razrada”, “sustav”, “metoda” mogu izravno odnositi na pristup i poimanje umjetnosti para di Luciano – Pizzo u sklopu tipično talijanskog fenomena nazvanog arte programmata.”- piše Ješa Denegri u predgovoru kataloga izložbe.


Lucia di Luciano (r. 1933., Sirakuza) pohađala je Akademiju likovnih umjetnosti i bila članicom L’Associazione Artistica Internazionale u Rimu. Prvu samostalnu izložbu imala je 1965. u Galeriji Numero u Rimu. Giovanni Pizzo (r. 1934., Veroli) pohađao je Akademiju likovnih umjetnosti i Francusku akademiju u Rimu. Prvu samostalnu izložbu imao je u galeriji La Fontanina u Sirakuzi 1958. g. Di Luciano i Pizzo upoznali su se 1956. na Akademiji likovnih umjetnosti u Rimu i vjenčali se 1959. g. Zajedno su u Rimu osnovali grupu Gruppo 63 (1963.), koja je uz njih uključivala još jedan umjetnički par – Liu Drei i Francesca Guerrierija. Grupu je obilježavalo umjetničko istraživanje temeljeno na logičko matematičkim principima koje ultimativno stremi objedinjavanju umjetnosti, arhitekture i industrijskog dizajna. Grupa je zajednički izlagala u Rimu, Firenci i Livornu, a prestaje djelovati u rujnu 1963. g. Odmah potom di Luciano i Pizzo osnovali su grupu Operativo R (1963. – 1968.) u kojoj su i Franco di Vito i Carlo Carchietti. Grupa stvara naglašenom rigidnosti kojom slijede precizne teoretske principe znanstveno-logičkog područja. Lucia di Luciano i Giovanni Pizzo bili su dio pokreta programirane umjetnosti (arte programmata), a o njihovim radovima pisali su neki od najistaknutijih likovnih kritičara tog vremena kao što su Giulio Carlo Argan, Umbro Appolonio, Lea Vergine, Palma Bucarelli, Giancarlo Politi i drugi. Giovanni Pizzo suosnivač je kulturne udruge Spazio Documento koja djeluje od 1981.
Lucia di Luciano i Giovanni Pizzo sudjelovali su na izložbi Nova tendencija 3 u Zagrebu 1965. godine.

📷Goran Vranić ©Nacionalni muzej moderne umjetnosti, Zagreb

PRESS

Jutarnji list: Istraživanja umjetničkog para iz Rima Lucije Di Luciano i Giovannija Pizze
Glas Istre: Izložba “Programirana umjetnost” Lucije di Luciano i Giovannija Pizza

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC