Conscious Hallucinations. Filmic Surrealism

Deutsches Filmmuseum Frankfurt, Frankfurt, Njemačka

SLUŽBENA STRANICA


kustosica: Stephanie Plappert


Izložba je skupni prikaz rezulata globalnog istraživanja surealističkog filma, vizualnog materijala i tekstova i predstavlja način na koji se filmski surealizam odvijao.

Hvata se u koštac sa subjektom kojime se dosada tek marginalno bavilo i prikuplja ga u kompendij filmskog surealizma.

Tako posjetitelji imau priliku dobiti dublji uvid u ovu tematiku pa oni, kao i stručnjaci mogu dobiti inspiraciju za daljnje plodonosno istraživanje.

IZLOŽENI RADOVI IZ KOLEKCIJE MARINKO SUDAC