Povjesničari umjetnosti Ješa Denegri i Biljana Tomić s djelima Lucie di Luciano i Giovannija Pizza na izložbi Nove tendencije 3 u Zagrebu (1965.) na lijevoj fotografiji, a na desnoj fotografiji, gotovo 60 godina kasnije, promatrajući di Lucianine radove na središnjoj izložbi Venecijanskog bijenala "Mlijeko snova" 2022.

Lucia di Luciano (r. 1933.) i Giovanni Pizzo (r. 1934.) bili su članovi grupa Gruppo 63 i Operativo R sa sjedištem u Rimu, koji su bili aktivni u pokretu arte programmata.

Povezane vijesti