Ješa Denegri | Umjetnik na odmoru 2016

Ješa Denegri rođen je 1936. g. u Splitu u Hrvatskoj. Jedan je od najutjecajnijih povjesničara umjetnosti i kritičara s ovog područja. Skovao je termin “druga linija” koji označava krilo jugoslavenske umjetnosti različito od tada vladajućeg modernizma. Kustos je brojnih izložbi, piše članke, radove, umjetničke osvrte i umjetničke monografije. Njegova najnovija monografija je ona grupe Gorgona, koja će biti objavljena 2016. g. Profesor je Povijesti moderne umjetnosti i teorije na Sveučilištu u Beogradu. Živi i radi u Beogradu u Srbiji.

Ješa Denegri rođen je 1936. g. u Splitu u Hrvatskoj.

Povezane vijesti